Volem ser els seus consellers legals 

Legal Iuris posa a la seva disposició un equip de professionals especialitzats que l'acompanyarà en el dia a dia per oferir-li solucions legals davant tot tipus de conflictes, així com assessorant preventiu per tal d'evitar-los.

A més dels seus tres socis fundadors, l'equip de Legal Iuris el componen professionals especialitzats externs (auditors, economistes, perits, enginyers...) els serveis i el consell dels quals poden resultar imprescindibles a l'hora de donar solució a les problemàtiques que afecten la seva empresa.

 

Socis fundadors


Susana Pérez, abogada y socia en Legal Iuris

Susana Pérez Garcia

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i col·legiada al Col·legi d'Advocats el 2004. Especialista en dret concursal, dret societari, dret d'imatge i patrocinis. Susana Pérez compta amb àmplia experiència en dret civil, especialment pel que fa a la propietat (compravendes, arrendaments i propietat horitzontal) i en dret de família. A més, és especialista en gestió i resolució de conflictes (Màster en Mediació) que desenvolupa a través del despatx ExitMediació, del qual és sòcia-fundadora.


Marisa Díaz Figueroa

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, Marisa Díaz exerceix d'advocada des de l'any 2002, especialitzant-se des dels seus inicis en dret penitenciari i dret penal; impartint classes a estudiants de dret i professionals sobre la matèria. Paral·lelament a aquesta especialització va realitzar estudis específics en dret processal civil (DEA). Així mateix, compta amb una àmplia experiència en la reclamació de responsabilitat civil i sinistres, així com reclamacions contractuals de qualsevol índole. Paral·lelament, des de l'any 2009 ofereix assessorament de dret marítim a empreses de l'àmbit naval i portuari a través de Best-Port, despatx del que és sòcia i directora.

Marisa Díaz, abogada y socia en Legal Iuris


Juan Ignacio Iturregui, abogado y socio en Legal Iuris

Juan Ignacio Iturregui Díaz

Col·legiat a l'ICAB el 1986, Juan Ignacio Iturregui és especialista en estructura societària (creació, reestructuració, protocols i estatuts) i contractació mercantil, implementant sistemes de cogestió amb el client, que permeten el coneixement directe dels diferents assumptes. És Màster Societari de l'ICAB i ha realitzat diferents especialitzacions en dret societari, contractació mercantil, comptabilitat i anàlisi econòmico-financera. Pertany, a més, a la prestigiosa organització de despatxos d'advocats Omnilex des de l'any 2007.


Vol saber com el podem ajudar?