Volem ser els seus consellers legals 

Legal Iuris posa a la seva disposició un equip de professionals especialitzats que l'acompanyarà en el dia a dia per oferir-li solucions legals davant tot tipus de conflictes, així com assessorant preventiu per tal d'evitar-los.

A més dels seus tres socis fundadors, l'equip de Legal Iuris el componen professionals especialitzats externs (auditors, economistes, perits, enginyers...) els serveis i el consell dels quals poden resultar imprescindibles a l'hora de donar solució a les problemàtiques que afecten la seva empresa.

 

Socis fundadors


Susana Pérez, abogada y socia en Legal Iuris

Susana Pérez Garcia

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i col·legiada al Col·legi d'Advocats el 2004. Especialista en dret concursal, dret societari, dret d'imatge i patrocinis. Susana Pérez compta amb àmplia experiència en dret civil, especialment pel que fa a la propietat (compravendes, arrendaments i propietat horitzontal) i en dret de família. A més, és especialista en gestió i resolució de conflictes (Màster en Mediació) que desenvolupa a través del despatx ExitMediació, del qual és sòcia-fundadora.


Marisa Díaz Figueroa

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, Marisa Díaz exerceix d'advocada des de l'any 2002, especialitzada des de llavors en dret processal civil, així com en dret concursal. Així mateix, compta amb una àmplia experiència en dret penal, s'encarrega també de la defensa de responsabilitat civil i sinistres, així com de reclamacions contractuals de qualsevol tipus. Paral·lelament, des de l'any 2009 ofereix assessorament de dret marítim a empreses de l'àmbit naval i portuari mitjançant Best-Port, despatx del qual és sòcia i directora.

Marisa Díaz, abogada y socia en Legal Iuris


Juan Ignacio Iturregui, abogado y socio en Legal Iuris

Juan Ignacio Iturregui Díaz

Col·legiat a l'ICAB el 1986, Juan Ignacio Iturregui és especialista en estructura societària (creació, reestructuració, protocols i estatuts) i contractació mercantil, implementant sistemes de cogestió amb el client, que permeten el coneixement directe dels diferents assumptes. És Màster Societari de l'ICAB i ha realitzat diferents especialitzacions en dret societari, contractació mercantil, comptabilitat i anàlisi econòmico-financera. Pertany, a més, a la prestigiosa organització de despatxos d'advocats Omnilex des de l'any 2007.


Vol saber com el podem ajudar?