Assesorament jurídic integral 

Aquests són els diferents àmbits d'actuació on podem oferir-li servei.


Empresa.jpg

Dret d'empresa 

 • Societari (estructura, planificació, tot tipus d'operacions):
  • Constitució (Estatuts, protocols, pactes presocietaris).
  • Ampliacions i reduccions de capital, fusions i escissions, dissolucions i liquidacions de societats.
 • Contractació mercantil (import- export, contractes logístics, d'agència i distribució, intersocietaris, etc).
 • Reestructuració empresarial (capitalització, compra i venda d'actius, refinançament, etc).
 • Dret Concursal (preconcurs, mediació i plans de renegociació de deutes amb proveïdors).
 • Dret Laboral (Expedients de Regulació).
 • Fiscalitat tant mercantil com la referida a les persones físiques (Estudis previs, actuacions davant l'Administració Tributària, expedients de comprovació i inspecció).
 • Recuperació de crèdits.
 • Assessorament i consultoria (implementació de sistemes de cogestió, plans de viabilitat, refinançament, etc).
 • Empresa familiar (protocols familiars).
 • Dret penal econòmic.
 • Dret d'empresa turística.

Empresa.jpg

Dret marítim, portuari i de transport

 • Contractació de compravenda i finançament de vaixells. 
 • Contractes de construcció i reparació. 
 • Contractes d'arrendament de vaixells, noliejament i intermediació en el transport, passatge, practicatge, de remolc, manipulació portuària; de consignació, d'agència. 
 • Registre i abanderament. 
 • Embargament preventiu i crèdits marítims. 
 • Defensa en sinistres causats per danys propis o danys per accidents. 
 • Reclamació de responsabilitat civil i reclamacions derivades de qualsevol contracte marítim. 
 • Assessorament i gestió en vaixells mercants, de passatge i embarcacions d'esbarjo. 
 • Gestió en nàutica esportiva. 
 • Assessorament a ports esportius, marines i clubs nàutics.

Dret de particulars

 • Dret Penal: 
  • Assistència al detingut a nivell nacional.
  • Judicis de faltes, procediments abreujats, sumaris i tribunals del jurat. 
  • Dret penal econòmic. 
  • Extradicions. 
  • Execució penal i dret penitenciari. 
  • Indemnitzacions derivades d'accidents de circulació. 
 • Dret Civil: 
  • Dret bancari (preferents, clàusules abusives, hipoteques). 
  • Protecció de consumidors i usuaris. 
  • Patrimoni (compravenda, arrendaments). 
  • Reclamacions derivades d'accidents de circulació. 
  • Responsabilitat per vicis de la construcció. 
  • Reclamacions de quantitat.
  • Concurs de persona física. 
  • Negligències mèdiques. 
 • Dret de família: 
  • Divorcis 
  • Custòdies 
  • Incapacitacions i tuteles 
  • Successions, testaments i herències